06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Schenking

Alles wat u bij leven schenkt, scheelt later erfbelasting. Voor erfbelasting en schenkbelasting gelden dezelfde tarieven, waarbij het belastingpercentage hoger is naarmate de bedragen hoger zijn. Simpel gezegd: vele kleine beetjes is goedkoper dan in één keer heel veel schenken. En zelf heeft u minder vermogen, zodat u later een lagere eigen bijdrage voor zorg verschuldigd bent.

Vrijstelling

Ook kunt u gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting: over dat bedrag hoeft geen schenkbelasting betaald te worden. In 2018 mag u aan uw kind € 5.363,- schenken. U mag deze vrijstelling onder voorwaarden eenmalig verhogen tot € 25.731,- waarbij het kind zelf mag bepalen waaraan de schenking wordt besteed.Schenkt u méér dan de vrijstelling, dan betaalt uw kind over dat meerdere schenkbelasting. 

 

Schenken voor eigen woning

In 2018 kunt u maximaal € 100.800,- schenken aan wie u maar wit, mits dit bedrag door de ontvanger besteed wordt aan de eigen woning én de ontvanger nog geen 40 jaar oud is. Dan is er geen schenkbelasting verschuldigd. De schenking ten behoeve van de eigen woning moet binnen drie kalenderjaren besteed worden. 

Maar: ook daarbuiten valt er fiscaalvriendelijk te schenken! Onder bepaalde voorwaarden kunt u bijvoorbeeld eenmalig vrij van schenkbelasting maximaal € 53.602,- schenken aan uw kinderen, als zij dit geld besteden aan hun studie. 

In sommige gevallen kan het ook gunstig zijn om uw woning aan de kinderen over te dragen. Gaan uw kinderen een eigen huis kopen en hebben ze financiering nodig? Een lening tussen ouders en kinderen is vaak gunstiger dan lenen van de bank. 

Ook kunt u een 'schenking op papier' gaan doen. Meer weten? Vraag bij ons per e-mail of telefoon het gratis informatieblad 'Schenken op papier' aan.

 

DIRECT CONTACT