06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

 

Levenstestament

Heeft u het al geregeld? Wat als u later niet meer zelf in staat bent om uw zaken te regelen? Bijvoorbeeld door ziekte of dementie? Wanneer u een levenstestament laat opmaken, voorkomt u dat uw partner of kinderen in zo'n situatie een bewind over uw vermogen moeten aanvragen en een mentorschap. Wilt u niet één persoon zoveel macht geven? In het levenstestament kunt u ook bepalen dat twee door u benoemde mensen u alleen tezamen kunnen vertegenwoordigen.

Financieel

In een levenstestament geeft u iemand een volmacht voor het verrichten van allerlei handelingen op vermogensrechtelijk en financieel gebied. De gevolmachtigde mag van alles voor u regelen: onder meer bankzaken, belastingaangiftes, toeslagen aanvragen, een woning verkopen, een nalatenschap aanvaarden of een verzekering afsluiten.

Bent u ondernemer? Dan is het juist van groot belang dat u dit regelt! Want wat gebeurt er als u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om beslissingen te nemen voor uw onderneming? Wie moet er dán beslissen of tekenen?

Medisch

Naast deze zaken mag de gevolmachtigde ook namens u beslissingen nemen op het gebied van verzorging en medische aangelegenheden en krijgt hij of zij zo nodig inzage in uw medische dossiers.

Desgewenst kunt u in uw levenstestament ook laten opnemen wat uw wensen zijn ten aanzien van euthanasie.

Bewind/mentorschap

Wanneer u niet meer in staat bent om zelf uw belangen te behartigen en allerlei praktische zaken te regelen, kan een bestaand levenstestament uitkomst bieden. Zodra u echter wilsonbekwaam bent, dat wil zeggen niet meer in staat beslissingen te nemen en/of de gevolgen van beslissingen te overzien, mag de notaris u geen akte meer laten tekenen. Een levenstestament maken kan dan dus niet meer.

In dat geval kan slechts een bewind en/of mentorschap worden aangevraagd bij de kantonrechter. Het bewind wordt ingesteld over uw vermogen en het mentorschap heeft betrekking op beslissingen op het gebied van (medische) verzorging. Ook deze aanvraag kunnen wij voor u verzorgen.

 

 

 

4 augustus 2015: Special over het levenstestament in Omringmagazine 

Met medewerking van ons kantoor en interviews met enkele van onze cliënten. Lees verder...
 

 

Meer weten? Vraag bij ons per e-mail of telefoon het gratis informatieblad 'Levenstestament' aan.

U kunt ook kijken op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB): Wie van de drie. Of lees de online brochures van de KNB 'Wie geeft u het vertrouwen?' (voor u als volmachtgever) en 'Waar zeg ik JA tegen?' (voor uw gevolmachtigde). Uiteraard kunt u deze brochures ook bij ons aanvragen.

 

DIRECT CONTACT