06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Huwelijksvoorwaarden

Als u niet getrouwd wilt zijn in 'algehele gemeenschap van goederen' dan moet u huwelijksvoorwaarden laten opstellen. Dat kan tijdens het huwelijk, maar ook voorafgaand aan het huwelijk. Dit laatste is doorgaans handiger en goedkoper. 

In de huwelijksvoorwaarden spreekt u met elkaar af hoe u bepaalde dingen wilt regelen: het is een overeenkomst tussen echtgenoten. U moet daarbij onder meer denken aan: wat is gemeenschappelijke eigendom en wat is privé, wie betaalt de kosten van de huishouding, wie heeft recht op uw pensioen, etc. Ook kunt u een 'verrekenbeding' opnemen: dan verrekent u bij het einde van het huwelijk (door overlijden of echtscheiding) bepaalde zaken. 

Huwelijksvoorwaarden kunt u alleen bij notariële akte regelen. Dat kunnen wij voor u verzorgen. Wij zorgen ervoor dat uw huwelijksvoorwaarden ook goed aansluiten bij uw testamenten. 

Een aantal mogelijke redenen 

  • een van twee heeft een eigen bedrijf
  • bescherming van familievermogen
  • een van twee heeft schulden
  • kinderen uit een eerdere relatie
 

Huwelijksvoorwaarden wijzigen of opheffen

Gedurende uw huwelijk kan het wenselijk zijn om uw huwelijksvoorwaarden aan te passen. U kunt ze ook opheffen: dan krijgt u weer een gemeenschap van goederen. Wat later in uw leven kan het opheffen van huwelijksvoorwaarden gunstig zijn voor het beperken van de erfbelasting voor uw kinderen. Stel dat u bijvoorbeeld inmiddels uw bedrijf heeft verkocht en de noodzaak voor huwelijksvoorwaarden is er ook niet meer. Dan kunt u flink besparen op de erfbelasting, door het vermogen weer te verdelen tussen u en uw partner. 

Let op: ook voor wijziging of opheffing is een notariële akte vereist. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

 

DIRECT CONTACT