06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Vaak gevraagd

Hier volgen enkele veel gestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen of wilt u ergens meer over weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst. 

 

 

DIRECT CONTACT

 

Testament

Executeur

Voogdij

Codicil

Erfbelasting

Legalisatie

Verklaring van erfrecht

Levenstestament


Testament


Kan ik in mijn testament iedereen benoemen tot erfgenaam of alleen familie?

Antwoord: U kunt vrijwel iedereen rechtsgeldig tot erfgenaam benoemen. Alleen bepaalde personen zijn uitgezonderd. U moet dan denken aan bijvoorbeeld de notaris die uw testament passeert en aan de arts die u behandelt vlak voor uw overlijden.^ TOPKan ik mijn kinderen onterven?

Antwoord: Ja, dat kan. U kunt een onterving opnemen in uw testament. De notaris heeft een zwaar beroepsgeheim en mag niemand over de onterving informeren. Uw kinderen weten het pas na uw overlijden, tenzij u het ze zelf eerder vertelt. Uw kinderen hoeven zich na uw overlijden echter niet bij de onterving neer te leggen. Als ze tijdig in actie komen na uw overlijden, kunnen ze alsnog hun 'legitieme portie' opeisen. De legitieme portie bedraagt (sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003) de helft van wat ze normaal gesproken volgens de wet zouden hebben geërfd. Voor alle duidelijkheid: alleen uw eigen kinderen hebben recht op een legitieme portie, eventuele stiefkinderen en schoonkinderen niet.

 ^ TOPIk ben gescheiden. Erft mijn ex nu nog van mij?

Antwoord: Meestal niet. Als u geen testament had gemaakt waarin u uw ex benoemde tot erfgenaam, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw ex hoort daar niet bij. Als u destijds wél een testament heeft gemaakt waarin u uw ex heeft benoemd tot erfgenaam, kán het zijn dat hij/zij nog steeds van u erft. Dit is afhankelijk van de aanduiding van uw ex als echtgenoot/partner én van de aanwezigheid van een beding waar in staat dat de benoeming van uw ex vervalt bij echtscheiding. Wij adviseren u om uw testament door ons te laten nakijken.^ TOPErven mijn stiefkinderen ook van mij? Wat is een uitsluitingsclausule?

Antwoord: Nee, alleen uw eigen kinderen (door geboorte of adoptie) erven automatisch van u. Tenzij u in uw testament zelf uw stiefkinderen benoemt tot erfgenamen natuurlijk. Standaard wordt in uw testament een uitsluitingsclausule opgenomen: de 'koude kant' kan daardoor nooit een deel van de erfenis opeisen. Ook niet als uw kind getrouwd is in gemeenschap van goederen of naderhand gaat trouwen in gemeenschap van goederen.^ TOPMijn vrouw betaalt straks erfbelasting voor de kinderen. Helpt een 'tweetrapstestament'?

Antwoord: Dat zou kunnen. Een tweetrapstestament is echter een ingewikkelde regeling waar nogal wat haken en ogen aan zitten. Er zijn ook andere soorten testamenten die hetzelfde resultaat bereiken.^ TOPExecuteur


Hoe kan ik een executeur benoemen?

Antwoord: U kunt een executeursbenoeming opnemen in uw testament. De executeur hoeft niet uw testament te ondertekenen. Het is wél verstandig om hem of haar op de hoogte te stellen van de benoeming. Na uw overlijden kan de executeur zijn of haar benoeming aanvaarden of weigeren. Dit laatste is overigens heel uitzonderlijk.^ TOPWat doet een executeur eigenlijk?

De executeur is degene die na uw overlijden verantwoordelijk is voor de afhandeling van de nalatenschap: de administratie, de belastingaangiftes etc. Hij/zij wordt geacht alles te regelen en is dan ook (meestal) bevoegd om over alle goederen van de nalatenschap te beschikken. Een executeur mag echter best bepaalde werkzaamheden uitbesteden, hij/zij hoeft niet per se alles zélf te doen.^ TOPVoogdij


Hoe regel ik eigenlijk de voogdij?

Antwoord: Een voogd neemt de bevoegdheden en taken over op het moment dat een minderjarig kind (d.w.z. jonger dan 18 jaar) geen vader of moeder meer heeft die het ouderlijk gezag heeft. Een voogdijbenoeming treedt dus normaal gesproken pas in werking op het moment dat beide ouders van het kind overleden zijn.

De voogdijbenoeming wordt opgenomen in uw testament. U benoemt bij voorkeur een voogd en een opvolgend voogd. U kunt ervoor kiezen om een eenvoudig voogdijtestament te laten maken, waarin u alleen de voogd(en) aanwijst. U kunt er ook voor kiezen om een compleet testament te maken en meteen uw hele nalatenschap goed te regelen. Denk daarbij onder meer aan het opnemen van een uitsluitingsclausule, een bewind en een regeling voor het besparen van erfbelasting. Met deze zaken beschermt u uw kind.

Ook kunt u via de Rechtbank in het Gezagsregister een aantekening laten maken van een gezagsvoorziening na overlijden. Daarbij dient u wel een aantal documenten aan te leveren. En: de aantekening geschiedt per kind. Wordt er een broertje of zusje geboren, dan moet u dit dus opnieuw regelen. Voor de financiële kant van de zaak en bijvoorbeeld een eventueel bewind is dan nog niets geregeld.^ TOPKan ik over de voogdij niet gewoon afspraken maken met de voogden?

Een afspraak met de beoogde voogden is niet rechtsgeldig. Zeker als het voogden betreft die geen directe familie zijn is dat ten zeerste af te raden. Om alsnog een voogd te benoemen na uw overlijden, vindt dan een tijdrovende gerechtelijke procedure plaats. U kunt dit voorkomen door in uw testament zelf een (of meerdere) voogd(en) te benoemen. Overleg met de beoogde voogd(en) is wel aan te bevelen.^ TOPCodicil


Wat is een codicil eigenlijk?

Antwoord: Dat is een handgeschreven document, voorzien van een handtekening en een datum van ondertekening. Voldoet het niet aan deze eisen, dan is het niet rechtsgeldig. In een codicil kunnen inboedelgoederen en sieraden aan iemand toegekend worden. In een codicil gemaakt vóór 2003 kan nog een geldige executeursbenoeming opgenomen zijn. Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 is het in een codicil benoemen van een executeur echter niet meer mogelijk.^ TOPRaakt zo'n codicil niet gauw kwijt? En wat als het veel te laat gevonden wordt?

Antwoord: Ja, dat is inderdaad een probleem. Als u ook een testament heeft, dan kunt een codicil het beste in bewaring geven bij de notaris die uw testament in zijn kluis heeft liggen. Dan kan het codicil bij het testament bewaard worden: het raakt niet kwijt en komt vanzelf boven water als uw nalatenschap te zijner tijd wordt afgewikkeld.^ TOPErfbelasting


Moet ik altijd erfbelasting betalen?

Antwoord: Dat hangt af van het bedrag dat u erft en van wie u dat erft. Naarmate u meer erft en naarmate u qua bloedverwantschap verder verwijderd bent van de overledene, betaalt u een hoger percentage erfbelasting. Voor verschillende erfgenamen gelden verschillende vrijstellingen: over het bedrag van de vrijstelling die voor u geldt, hoeft u geen erfbelasting te betalen. Zo geldt bijvoorbeeld een vrijstelling van ruim € 630.000,- voor echtgenoten. ^ TOPMoet er ook erfbelasting worden betaald over de waarde van een eigen huis van de overledene?

Antwoord: Ja, er moet erfbelasting worden betaald over alles wat in de nalatenschap valt. Voor de woning kijkt de belastingdienst naar de WOZ-waarde zoals die ook geldt voor de OnroerendeZaakBelasting. De hypotheekschuld wordt daarop dan wel in mindering gebracht, dus als een woning een WOZ-waarde heeft van € 300.000,- en een hypotheekschuld van € 280.000,- wordt er voor wat betreft de woning erfbelasting geheven over € 20.000,-.
Als de woning verkocht moet worden om de verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen, bestaat er (onder bepaalde voorwaarden) een mogelijkheid voor uitstel. Is de aanslag erfbelasting lager dan € 50.000,- en de woning tijdelijk onverkoopbaar, dan wordt een jaar lang uitstel van betaling verleend. Die termijn gaat pas lopen vanaf het moment dat de erfbelasting verschuldigd is, dus bij het opleggen van de aanslag. Dat is al gauw een klein jaar na het overlijden. Wordt er langer dan een jaar uitstel gevraagd of is het aanslagbedrag hoger dan € 50.000,- dan vraagt de belastingdienst zekerheid in de vorm van een hypotheek op de betreffende woning. (Ministerie van Financiën 25 januari 2012, nr DGB/2011/7844 U)^ TOPKan ik het betalen van erfbelasting ook voorkomen?

Antwoord: Helemaal voorkomen kunt u het niet altijd, maar u kunt het wel beperken of in sommige gevallen uitstellen. Met een goed testament en eventueel het doen van schenkingen bij leven kunt u heel wat erfbelasting besparen. Hoe vroeger u een goed schenkingsplan laat opstellen, hoe meer er bespaard kan worden. Wij adviseren u graag. ^ TOPBetaal ik als langstlevende echtgenoot erfbelasting voor de kinderen?

Antwoord: Ja, meestal wel. Veel testamenten delen alle goederen en geld toe aan de langstlevende partner, waarbij de kinderen slechts een vordering krijgen, een 'tegoedbon'. Dze tegoedbon wordt pas uitbetaald wanneer de langstlevende overlijdt.

Maar een vordering is ook een stukje vermogen, dus daar moet erfbelasting over worden betaald. Het vervelende is, dat de kinderen nog maar moeten zien of hun vordering/erfdeel bij het overlijden van de langstlevende daadwerkelijk wordt uitbetaald. De langstlevende heeft namelijk meestal het recht om alles op te maken. U kunt het betalen van erfbelasting over de erfdelen van de kinderen echter veelal voorkomen met een goed testament. Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk adviesgesprek. ^ TOPMijn vrouw betaalt straks erfbelasting voor de kinderen. Helpt een 'tweetrapstestament'?

Antwoord: Dat zou kunnen. Een tweetrapstestament is echter een ingewikkelde regeling waar nogal wat haken en ogen aan zitten. Er zijn ook andere soorten testamenten die hetzelfde resultaat bereiken.^ TOPLegalisatie


Wat is een handtekening 'legaliseren'

Antwoord: Het legaliseren van uw handtekening wordt vaak gevraagd als u officiële (notariële) documenten ondertekent. Het betekent dat u uw handtekening plaatst in het bijziijn van een notaris of advocaat, waarbij u ook uw geldig legitimatiebewijs toont. De notaris of advocaat zet vervolgens ook zijn/haar handtekening en staat daarmee in voor de echtheid van uw handtekening op het betreffende document. Vaak zijn er kosten verbonden aan een legalisatie, u kunt het beste van tevoren even informeren naar de prijs.^ TOPVerklaring van erfrecht


Wordt de bankrekening geblokkeerd als mijn partner overlijdt?

Antwoord: Meestal niet. De meeste mensen hebben een en/of-rekening en die zou niet geblokkeerd mogen worden. Staat de rekening echter alleen op naam van de overledene, dan zal deze inderdaad geblokkeerd worden. Met een Verklaring van erfrecht kunt u aantonen dat u als erfgenaam dan wel executeur over de rekening mag beschikken en zal deze gedeblokkeerd worden.^ TOPHeb ik na een overlijden altijd een Verklaring van erfrecht nodig?

Antwoord: Nee, niet altijd. Maar meestal vraagt een bank of verzekeringsmaatschappij wel om een Verklaring van erfrecht. Is dat niet het geval, zit er geen onroerend goed (eigen woning) in de nalatenschap en staat er weinig geld op de bankrekening, dan kunt u overwegen om het banksaldo simpelweg te gebruiken voor het betalen van de schulden van de nalatenschap. Hierbij kunt u denken aan rekeningen van energie, telefoon, uitvaart etc. Ook zonder Verklaring van erfrecht moet de bank namelijk meewerken aan het betalen van schulden van de overledene. Als het saldo van de bankrekening €0,- is, zal de bank de rekening na verloop van tijd vanzelf opheffen.^ TOPWaarom is een Verklaring van erfrecht zo duur? Het is toch een standaardakte?

Antwoord: Dat is een misvatting: het is nooit een standaardakte. Iedere Verklaring van erfrecht is weer anders. En hoewel de akte meestal vrij kort is (vaak 1 á 2 bladzijdes), zit er voor een notaris veel werk aan. De vererving moet goed uitgezocht worden, ook met behulp van de Burgerlijk stand van de gemeente. Daarnaast moeten allerlei registers geraadpleegd worden en worden er diverse controles uitgevoerd ten aanzien van alle erfgenamen, zoals bijvoorbeeld in het faillissementsregister.
Vervolgens moeten alle erfgenamen worden aangeschreven en moeten zij allemaal een handtekening zetten voor het aanvaarden van de nalatenschap. Pas als dat allemaal gebeurd is, kan de notaris de Verklaring van erfrecht afgeven.^ TOPWat is een boedelvolmacht? En kan ik die ook weer intrekken?

Antwoord: Een boedelvolmacht is een volmacht die u geeft aan (meestal) een mede-erfgenaam om namens u de nalatenschap af te handelen. Als er geen executeur is aangewezen in een testament, zijn normaal gesproken alle erfgenamen samen bevoegd. En bij meerdere erfgenamen is het nu eenmaal niet praktisch om alles samen te moeten doen. In de Verklaring van erfrecht komt altijd te staan wie er bevoegd is om de nalatenschap af te handelen. Dat u een boedelvolmacht heeft afgegeven wordt dan ook in de Verklaring van erfrecht opgenomen.
Als u echter niet tevreden bent over het handelen van de boedelgevolmachtigde, kunt u de boedelvolmacht altijd intrekken! Veel mensen weten dit niet. Na de intrekking treedt u gewoon weer zelf op bij de afhandeling, of u geeft een boedelvolmacht aan iemand anders. Uiteraard kunt u ook een boedelvolmacht geven aan ons, zodat wij namens u optreden in de nalatenschap.  ^ TOPLevenstestament


Wat is een levenstestament?

Antwoord: Dit is een notariële akte waarin u aan één of meer personen (bijvoorbeeld uw partner en kinderen) een volmacht geeft om namens u op te mogen treden. Mocht u later (tijdelijk) niet meer in staat zijn om uw eigen belangen te behartigen, dan kan uw gevolmachtigde dat namens u doen. U kunt hiermee een bewind voorkomen, wat aanzienlijk meer rompslomp met zich meebrengt.^ TOPEn hoe zit dat met een euthanasieverklaring?

Antwoord: U kunt desgewenst een behandelverbod en euthanasieverklaring op laten nemen in uw levenstestament. Deze verklaring is onbeperkt geldig, tot een eventuele herroeping, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke euthanasieverklaring, welke periodiek moet worden vernieuwd.
Hoewel het nog steeds niet eenvoudig is om euthanasie te laten toepassen, is dit het sterkste middel wat u in kunt zetten: uw gevolmachtigde is verplicht om een arts te zoeken die hieraan medewerking wil verlenen.^ TOPKan ik een levenstestament ook weer herroepen?

U kunt uw levenstestament herroepen tot het moment van overlijden, mits u nog wilsbekwaam bent en in staat om de gevolgen van uw handelingen te overzien.^ TOP